Hei

Jeg har 2 jenter i alder 1 år og 2 år som jeg søker dagmamma for, og vi bor i fine omgivelser på hellerud/Tveita/Trasop.

Det mest ideelle er at dagmammen kan komme til oss og passe barna,...