Søker du informasjon vedrørende et helseproblem? Husk: Internett erstatter ikke konsultasjon med jordmor, lege eller annet kvalifisert medisinsk personale. Rådfør deg med din kontaktperson i det offentlige helsevesenet!!
Akutte medisinske problemstillinger må alltid tas opp med din jordmor eller fastlege.
Mammanett og jordmor påtar seg intet ansvar for evt. skade som oppstår etter bruk av denne tjeneste. Du har ingen garanti på å få svar når du legger inn innlegg her, men jordmor besvarer de fleste spørsmål innen 14 dager.
--------------------------------------------------------------------------


Jordmor Marie og Mille velger ut spørsmål som de besvarer. De besvarer de fleste innkomne spørsmål, men blir mengden spørsmål for stor vil ikke alle bli besvart. Håper på forståelse for at alle innlegg ikke vil bli besvart!

Innleggene som ikke blir besvart av jordmor, blir slettet.

Besvarte spørsmål flyttes til forumet "Besvarte spørsmål fra jordmor ", og her vil alle kunne lese ditt spørsmål og jordmor sitt svar.

Det tar 1-14 dager før innlegget ditt enten blir besvart, eller slettet.

Vi anbefaler det å også legge ut ditt spørsmål til andre gravide og/eller foreldre i vårt forum. F.eks. under forumet "Generellt forum om graviditet". Her vil du møte mange andre med erfaring rundt graviditet som også kan gi svar, gode råd og støtte.