Starter nå opp igjen familiebarnehagen min etter endt fødselspermisjon. Har tre ledige plasser fra mars til og med august. Muligens lenger! Avhenger av om vi skal flytte eller ei. Perfekt for de som ikke har fått barnehageplass før fra august. Tar i hovedsak i mot barn fra 0-3 år. Ta kontakt på anesl@online.no